Úvod
 

Chodíte se psem do lesa?

Já ano a pochopitelně mám psy na volno. Nedovedu si představit procházku po lese na vodítkách, když psi potřebují svou hyperaktivitu vybít. Ale řekla bych, že patřím k těm zodpovědným, protože mám psy vychované, zvěř nehoní a ani se nevzdalují daleko. Přesto, že u nás máme většinu myslivců skvělých, znají nás a nikterak nekomentují, když jdeme na volno, máme tam jednoho, který je pravý opak. To by nebylo až tak tragické, každý holt svou funkci prožívá a využívá jinak. Nejhorší na celé situaci je, že je to důchodce, který nevidí na jedno oko, je nahluchlý a úplnou tragédií je, že pořád jezdí autem a má zbraň. Několikrát jsme s ním měli konflikt. Nedalo mi to a vyhledala jsem si zákon o myslivosti, abych věděla, co mají myslivci ze svého statusu veřejného činitele za povinnosti, co můžou, musí atd. a vytáhla z něj to pro pejskaře nejzajímavější.


Zdroj:
449/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 27. listopadu 2001
o myslivosti


Základní povinnosti

(1) Ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před nepříznivými vlivy prostředí, před nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty; ochrana životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení.

(2) Každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejích životních podmínek.

Mysliveckou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která:

(3) Mysliveckou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která

a) je starší 21 let,
b) má bydliště na území České republiky,
c) je bezúhonná,
d) má způsobilost k právním úkonům,
e) je fyzicky a zdravotně způsobilá pro výkon funkce myslivecké stráže,
f) prokázala znalost práv a povinností myslivecké stráže podle tohoto zákona a znalost souvisejících předpisů,
g) složila slib tohoto znění: "Slibuji, že jako myslivecká stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při výkonu ochrany myslivosti, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející myslivecké stráži.",
h) má platný lovecký lístek a platný zbrojní průkaz a je pojištěna (§ 48),
i) vyslovila s ustanovením do funkce písemný souhlas.

Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků

(1) Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.

Oprávnění myslivecké stráže

1) Myslivecká stráž je oprávněna

e) usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení

2) Myslivecká stráž, která usmrtila psa nebo kočku, zdivočelé hospodářské zvíře nebo označené zvíře z farmového chovu zvěře, je povinna o tom neprodleně informovat jeho vlastníka, pokud je známý, a sdělit mu místo usmrcení zvířete a popřípadě jej na toto místo doprovodit.


Nejsem sice právník, ale „volně pobíhat“ či „mimo vliv svého vedoucího“ neznamená na vodítku. Taky je zajímavá část: „je fyzicky a zdravotně způsobilá pro výkon funkce myslivecké Stráže“ což se rozhodně nedá říct o „našem“ důchodci… Nezbývá jen doufat, že většina myslivců je normálních a taky se snažit, abychom jim nezadávali zbytečné příčiny k tomu, aby házeli všechny majitelé psů do jednoho pytle.

Ve Zlíně 7.1.2009
J.L.

 
|  Kopírování a šíření obsahu bez písemného souhlasu autorů zakázáno  © 2008 - 2014  |